Algemene vergadering

Een krak in boekhouden? Je kan 60 activiteiten in 1 min bedenken of je bent gewoon lekker lui maar hebt een sterke mening.
Zin om ons  mega ferm team te versterken?!

 

Op woensdag  08 maart 2017 houden we onze jaarlijkse algemene vergadering.

Dit staat op de agenda:

-Bespreking dagelijks werking 2016

-Voorstelling van het jaarverslag en het financieel verslag van 2016 – bespreking en goedkeuring door de leden van de algemene vergadering

-Voorstelling van de begroting voor 2016

-Samenstelling algemene vergadering: voordragen nieuwe leden en ontslagen/kwijting

-Samenstelling nieuwe raad van bestuur

Alle leden van De Korre zijn uitgenodigd, enkel de huidige leden van de algemene vergadering hebben die avond stemrecht.

Al wie 18 jaar of ouder is en zich actief engageert in De Korre kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de algemene vergadering en/of van de raad van bestuur.  Je moet dan enkel nog met een goede motivatie de huidige leden van de algemene vergadering weten te overtuigen, die uiteindelijk over de kandidaturen beslissen.

Wie meer wil weten over de algemene vergadering, over de raad van bestuur en de gang van zaken kan terecht bij Sam of iemand van de raad van bestuur.

Wij zorgen voor een hapje en een drankje.

Namens de raad van bestuur,

Gilles Debruyne ‘voorzitter’

DSC_0054.JPG

Kerstvakantie 2016

Tijdens de kerstvakantie gaan we even in verlof.
Hou onze Facebookpagina in het oog voor wijzigingen naargelang onze vrijwilligers het jeugdhuis zullen openhouden.  Zonder tegenbericht is het jeugdhuis gesloten op volgende dagen:

vrijdag 23 december
zaterdag 24 december
dinsdag 27 december
woensdag 28 december
donderdag 29 december

Aangepaste uren op volgende dagen:
Zaterdag 31 december van 14:00 tem 18:00 uur.

kerstbanner